Elk jaar in november wordt de indexatie van de alimentatie vastgesteld door de Minister van Justitie. Dit is een percentage waarmee de bijdrage in levensonderhoud, kortweg ‘alimentatie’, moet worden verhoogd. De verhoging is bedoeld om de bijdrage in verhouding mee te laten bewegen met de algemene stijging van lonen en kosten. Voor 2022 is de indexatie vastgesteld op 1,9%.

Wettelijke bepaling

In artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek beschrijft dat: 1. De bij rechterlijke uitspraak of bij overeenkomst vastgestelde bedragen voor levensonderhoud worden jaarlijks van rechtswege gewijzigd met een door Onze Minister van Justitie vast te stellen percentage….(en verder)
2. De wijziging gaat in op 1 januari volgende op de in het eerste lid genoemde datum. De beschikking waarin het percentage wordt vastgesteld wordt bekend gemaakt in de Staatcourant.

Dit betekent dat iedereen die een beschikking van de rechter heeft of een overeenkomst heeft gesloten bijvoorbeeld via mediation of onderling, waarin een bijdrage voor levensonderhoud is vastgelegd, te maken heeft met deze bepaling.

In geval van kinderalimentatie is de indexering verplicht, bij partneralimentatie kan er in de overeenkomst zijn afgesproken dat er geen indexering zal plaatsvinden, of met een ander percentage. Dat hangt dus af van de onderlinge afspraak die gemaakt is. Let op; is die afspraak niet gemaakt, dan is er van rechtswege sprake van indexatie.

De uitvoering
Betaal jij alimentatie? Dan is het jou om dit zelf jaarlijks aan te passen. Jaarlijks in november wordt het percentage bekend gemaakt. Alimentatie wordt meestal vooruit voldaan, wat betekent dat de bijdrage voor januari in december gestort wordt. Deze bijdrage moet je al verhogen met het vastgestelde percentage.

Rekenvoorbeeld
Stel de alimentatie bedraagt € 200,00. Het nieuwe bedrag is € 200,00 * 1,019 = € 203,80. Of je gebruikt de rekensom 200/100 * 1,9 (het percentage van de indexering) = € 3,80. Dit tel je op bij het huidige bedrag en geeft ook € 203,80.

Oeps… vergeten!

Wanneer de indexatie niet plaatsvindt, betekent dit dat er een schuld ontstaat; er wordt immers te weinig alimentatie betaalt. Het tekort kan tot 5 jaar terug worden gevorderd. Dat kan dus nog behoorlijk oplopen!

Samen oplossen
Is er in jullie geval sprake van niet toegepaste indexatie, kijk dan samen naar wat dit betekent en zoek samen naar een passende oplossing. Elkaar er tijdig op wijzen helpt natuurlijk ook!

Voor meer informatie www.kruijff-rijntjes.nl