De jaarwisseling; voor de één een knalfeest, voor de ander doffe ellende

Door Redactie op Maandag 11 december 2017 14:48   Gemeente   vuurwerk, schade, jaarwisselingBron: Gemeente Hollands KroonHOLLANDS KROON - Vuurwerk is voor de één een knalfeest en voor de ander doffe ellende. Wij vinden het belangrijk dat u zich hier bewust van bent. Want als we een beetje rekening houden met elkaar, hebben we allemaal een goede start van het nieuwe jaar!Burgemeester Nawijn: “De jaarwisseling is [...]

Lees meer

Succesvolle ontmanteling COWWI voor Hollands Kroon

Door Redactie op Woensdag 6 december 2017 16:27   Gemeente   hollands, kroonBron: Gemeente Hollands KroonHOLLANDS KROON - Ruim een jaar geleden besloten de gemeente Schagen en Hollands Kroon in goed overleg de toenmalige samenwerking voor de administratie van het sociaal domein, ookwel COWWI genoemd, te stoppen. De eerste resultaten hiervan zijn positief.PrognoseDe splitsing bracht kosten met zich [...]

Lees meer

Vuurwerk, wensballonnen en geen vuurwerkvrije zones

Door Redactie op Woensdag 6 december 2017 10:51   Gemeente   gemeente, vuurwerk, afstekenBron: Gemeente SchagenSCHAGEN - Wie tijdens de jaarwisseling vuurwerk afsteekt of wensballonnen wil oplaten, moet rekening houden met landelijke en plaatselijke wetgeving. Er zijn in gemeente Schagen geen vuurwerkvrije zones. Daarom wijst de gemeente alvast op ieders eigen verantwoordelijkheid tijdens de feestdagen en [...]

Lees meer

Voortzetting Ondernemersfonds met LTO en OFS

Door Redactie op Maandag 4 december 2017 11:05   Gemeente   fonds, ofs, ltoBron: Gemeente SchagenSCHAGEN - De LTO (land en tuinbouworganisatie), de OFS (ondernemersfederatie Schagen) en de gemeente hebben een overeenkomst getekend die het bestaande ondernemersfonds voortzet.Het ondernemersfonds begon in 2014. Een deel van de OZB voor niet-woningen wordt in het fonds gestopt, zo betalen alle [...]

Lees meer

Budget openbaar groen efficiënt besteed in Hollands Kroon

Door Redactie op Vrijdag 1 december 2017 11:47   Gemeente   gemeenten, groen, openbaarBron: Gemeente Hollands KroonHOLLANDS KROON - De gemeente Hollands Kroon is aangesloten bij de Benchmark Gemeentelijk Groenbeheer (BGG). Dat is een vergelijkingsonderzoek tussen gemeenten over het openbaar groen binnen de bebouwde kom. Onder openbaar groen verstaan we het onderhoud van het gras, de beplanting en de bomen. Het [...]

Lees meer

Gemeente helpt verenigingen met bankgarantie

Door Redactie op Donderdag 30 november 2017 11:24   Gemeente   gemeente, verenigingen, leningenBron: Gemeente SchagenSCHAGEN - In de loop der jaren heeft de gemeente leningen verstrekt aan 8 sport- en culturele instellingen. Het rentepercentage van deze leningen ligt tussen de 4.35% en 5%, wat destijds gunstige voorwaarden waren. Inmiddels is de rente bij commerciële banken veel lager. Verenigingen hebben de [...]

Lees meer

College Schagen wil geen verslechtering openbaar busvervoer

Door Redactie op Donderdag 30 november 2017 11:10   Gemeente   provincie, schagen, verslechteringenBron: Gemeente SchagenSCHAGEN - Burgemeester en wethouders sturen een brief naar de provincie en busvervoer Connexxion. In die brief melden B & W dat zij geplande verslechteringen in het openbaar busvervoer niet willen. Het gemeentebestuur wil dat die verslechteringen zoveel mogelijk worden opgeheven. De provincie kan [...]

Lees meer

College stemt in met integraal beheerplan openbare ruimte en gebouwen

Door Redactie op Woensdag 29 november 2017 10:01   Gemeente   onderhoud, beheer, uitgevoerdBron: Gemeente Hollands KroonHOLLANDS KROON - Het college heeft besloten het integraal beheerplan openbare ruimte en gebouwen voor te leggen aan de gemeenteraad. Het plan geeft inzicht in hoe het beheer en onderhoud van riolering, infrastructuur, bruggen, gebouwen en openbaar groen in Hollands Kroon wordt uitgevoerd.Zo wordt [...]

Lees meer