IB aangifte in het jaar van scheiden
Het is 1 maart geweest en dat betekent dat de aangifte inkomstenbelasting weer kan worden gedaan. In het jaar van scheiden kan dit best een lastige opgave zijn. Mogelijk zijn er wijzigingen rondom de eigen woning. U heeft wellicht partneralimentatie betaald of ontvangen of is er sprake van fictieve partneralimentatie. Tot slot de vraag; gaat u samen of apart van elkaar aangifte doen?

Huwelijksgoederenregime
Wat in uw geval de gevolgen zijn hangt af van het huwelijksgoederenregime; (beperkte) gemeenschap van goederen of u heeft voorwaarden opgemaakt. Vervolgens bepaalt de wijze waarop u afspraken maakt over de verdeling of verrekening van de goederen de fiscale gevolgen.

De eigen woning
De gemeenschappelijke woning is aan één van u toebedeeld of (wordt) aan derden verkocht. Gevolg is dat er vervreemding en/of verwerving van een woning plaatsvindt. Bij toedeling vanuit een huwelijksgemeenschap, verwerft de ontvangende partner de helft van de woning van de vertrekkende partner. De vertrekkende partner vervreemdt dezelfde helft. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van eigen woningschuld en voor uw hypotheekrenteaftrek.

Fiscale verwerking tijdens de scheiding
Is de woning nog in gezamenlijk eigendom, maar heeft één van beiden wel de woning verlaten met de bedoeling er niet in terug te keren? Dan is het goed om met elkaar af te spreken hoe de hypotheekrente wordt aangegeven in de aangifte.

Fiscale regelingen
Voor de partner die vertrokken is, is de woning niet langer het hoofdverblijf (inschrijving is hierbij niet van belang). Dat zou betekent dat de hypotheekrente niet langer aftrekbaar zou zijn. Door de scheidingsregeling kan de rente in deze situatie nog tot 2 jaar na het vertrek als aftrek worden aangegeven. Dit kan slechts voor het deel dat u ook eigenaar bent, bij een gemeenschap is dat 50%.Andere regelingen zijn de aankoop- en verkoopregeling, wanneer uw woning leeg komt te staan of nog leeg staat in afwachting van bewoning.

Fictieve partneralimentatie
Betaalt één van u de gehele hypotheek, maar woont u niet in de woning? Dan kan het deel, dat voor de partner die er nog wel woont wordt betaald, worden gezien als fictieve partneralimentatie. Over dit bedrag is in dat geval inkomstenbelasting en premie zorgverzekeringswet verschuldigd. Voor de betalende partner is het bedrag vervolgens aftrekbaar.

Afkoop partneralimentatie

Tijdens de scheiding zijn de gezamenlijke goederen en vermogens verdeeld of verrekend. Wanneer een van u wordt overbedeeld en daardoor afziet van (een deel van) partneralimentatie is dit een afkoop partneralimentatie. Partneralimentatie kan ook bewust worden afgekocht, als daar de financiële middelen voor zijn. Net als periodieke partneralimentatie is een afkoop van partneralimentatie voor de ontvanger een belastbaar inkomen en voor de betaler aftrekbaar.

Niet direct volledig belast
Afkoop van partneralimentatie kan gepaard gaan met bedragen, waarvan het voor de ontvanger niet wenselijk is om ineens progressief in box 1 af te moeten rekenen. In dat geval kan het bedrag in een direct uitkerende lijfrente worden gestort. De betaler kan het bedrag volledig aftrekken, bij de ontvanger is de maandelijkse uitkering belast.

Pensioen en pensioenvoorzieningen (lijfrente)
Ook verrekening of afkoop van pensioen of het overdragen van een lijfrente is niet zonder fiscale gevolgen. Tijdens het scheidingsproces bespreken wij met u de fiscale gevolgen en leggen we de afspraken vast. Het is van belang dat deze afspraken navolging krijgen in de IB aangifte.

Samen en ondersteund
De aangifte in het jaar van scheiden kan zelfs voor de professional complex zijn. Ons advies: Laat in gezamenlijk overleg uw IB aangifte doen. Op die wijze spreken uw aangiften elkaar niet tegen. Eventueel kunt u in het jaar van de scheiding van de mogelijkheid gebruik maken om de aftrek en heffing vrij toe te rekenen alsof u het hele jaar fiscaal partner bent geweest en zo uw aangifte optimaliseren.