SCHAGEN - De gewenste samenwerking tussen vv SRC en VV Schagen wordt door een stichting -die recentelijk is opgericht- verder inhoudelijk vormgegeven. Het bestuur van de stichting bestaat uit leden van vv SRC en VV Schagen en zijn aangevuld met leden van beider verenigingen om werkgroepen te formeren.

Een van de wensen van het stichtingsbestuur is om alle informatie op een vaste plek middels een eigen website eenduidig te communiceren met de leden van beider verenigingen en natuurlijk iedereen die verder geïnteresseerd is in de ontwikkelingen rond de samenwerking.

Op de website staan ook de drijfveren van de stichting vermeld met daarin de drie belangrijkste pijlers:

TOEKOMST
Twee clubs in één stad met een historie waar je u tegen zegt. Actief bezig zijn met de toekomst van het voetbal in het algemeen en van de voetbalverenigingen in het bijzonder. Samenwerking is het devies voor een mooie toekomst.

VOETBAL
Gek op het spelletje, (amateur) voetbal wel te verstaan voor jeugd en volwassenen. Voor jongens en meiden, voetballen op je eigen niveau met plezier! Samenwerking tussen de clubs draagt daartoe bij.

SCHAGEN
De stad Schagen is op termijn niet groot genoeg voor 2 voetbalclubs. De vergrijzing gaat ook aan Schagen niet voorbij. Het ledenaantal zal afnemen en de kosten zullen stijgen. Waarom moeilijk doen als het samen kan?

Via de website kunt u eenvoudig contact opnemen met bestuursleden via het contactformulier indien u meer informatie wenst.

De website www.ToekomstVoetbalSchagen.nl staat online.