SCHAGEN / DEN HELDER - Als je een beperking hebt is het niet altijd makkelijk om een geschikte sportieve activiteit te vinden. Het aanbod in de buurt is niet altijd toegankelijk en/of er ontbreken faciliteiten en materialen. Team Sportservice Schagen ondersteunt graag om zoveel mogelijk mensen met een beperking de kracht van sport en bewegen te laten ervaren. Hierbij zijn professionals binnen het sociaal Domein een belangrijke schakel.

Samen met de gemeenten uit de regio Kop van Noord-Holland nodigt Team Sportservice Schagen/Den Helder graag professionals binnen het Sociaal Domein uit voor één van de interactieve bijeenkomsten aangepast sporten binnen het sociaal domein. Kom ook en ontdek de voordelen van sport en bewegen voor jouw werkveld en/of cliënten.

Voor wie is deze avond?
Partijen binnen het sociaal domein: WMO-consulenten, sociale wijkteams, POH’ers, fysiotherapeuten, beweegtherapeuten, sociaal- en maatschappelijk werkers, zorg- & welzijnsinstellingen, vrijwilligerscentrales, buurtsportcoaches, patiëntenverenigingen en andere belangstellenden.

Voor wie is aangepast sporten?
Aangepast sporten is er voor iedereen met een beperking: lichamelijk, verstandelijk, visueel, auditief, een chronische aandoening (bijv.: reuma, MS, whiplash, COPD of (ex-)hartpatiënten), een stoornis binnen het autismespectrum of een psychische aandoening (depressie of dementie).

Wat kun je verwachten?
U krijgt veel informatie over het belang en de mogelijkheden van aangepast sporten in de regio, de rol van Team Sportservice Schagen/Den Helder en de website en app 'Uniek Sporten'. In het interactieve gedeelte gaan we de match maken tussen het sociaal domein en aangepast sporten en bespreken we de kansen van sporten en bewegen binnen jouw dagelijkse werkveld. De volgende onderwerpen staan centraal: Kansen om sport en bewegen in te zetten bij het bereiken van je (maatschappelijke) doelstellingen, het wegnemen van drempels, toekomstige samenwerking door bundelen krachten, enquête sportbehoefte en een Sportmaatje

Locatie en tijdstippen bijeenkomsten
Gemeente Den Helder, Dinsdag 19 juni, MFC t Wijkhuis in Den Helder
Gemeente Schagen, Dinsdag 26 juni, HKN Huisartsen in Schagen

Voor beide bijeenkomsten geldt vanaf 17.00 uur inloop met soep en broodjes, start van het programma om 17.30 uur en de bijeenkomst is om 19.30 uur afgelopen.

Meer informatie:
Team Sportservice, regioconsulente Ellen Schouten, telefoon: (0224) 21 47 74 of e-mail: eschouten@teamsportservice.nl of meld je aan via onze website: https://jouw.teamsportservice.nl/schagen/nieuws/interactieve-avond-aangepast-sporten-binnen-het-sociaal-domein/