SCHAGEN – Afgelopen maandag werd de fusie tussen VV Schagen en SRC een feit. Tijdens de beslissende stemronde bij SRC waren er 146 leden voor de fusie, waarmee er een ruime meerderheid werd gehaald.

Twee weken geleden waren de leden van VV Schagen en SRC al positief over de fusie. Bij VV Schagen was het direct officieel, maar bij SRC nog niet doordat er daar in de statuten staat dat voor zo’n besluit twee derde van alle leden bij de stemming moet zijn. Dat was destijds niet het geval. Nu moest bij meerderheid van stemmen besloten worden. 93 procent (146 leden) stemden voor.

Definitief
Het betekent dat de fusie nu definitief is. De twee voetbalverenigingen, waarvan de jeugd al is samengevoegd, gaan per 1 juli 2019 volledig samen. Nu het samengaan van beide clubs nu een feit is kan er, in samenspraak met de leden, worden nagedacht over punten als de nieuwe clubnaam en de clubkleuren

Mocht hier meer over bekend worden dan zal dit worden gecommuniceerd via www.toekomstvoetbalschagen.nl.