SCHAGEN - Voor kinderen en jongeren die een opstapje nodig hebben om met plezier en zelfvertrouwen te kunnen bewegen organiseert Team Sportservice Schagen ‘Club Extra’: Leuke beweeglessen die kinderen en jongeren plezier brengen in het bewegen.

De gymles is niet voor alle kinderen even leuk. Soms is er een beweegachterstand ontstaan waardoor het zelfvertrouwen daalt. Een kind heeft bijvoorbeeld een sociaalemotionele of motorische achterstand. Dan kan het gebeuren dat kinderen en jongeren problemen ervaren in de omgang met leeftijdsgenootjes. Kinderen verliezen hun plezier in bewegen. Dat is jammer, want juist bewegen kan ze zoveel brengen in hun lichamelijke maar ook psychische gezondheid. Club Extra kan deze kinderen helpen om weer met plezier te gaan bewegen.

Zelfvertrouwen
Met Club Extra wordt gekeken naar de motoriek, het gedrag en een gezonde leefstijl. Allemaal met als doel om weer met een prettig gevoel te kunnen meedoen aan de gymles, het buitenspelen of andere beweegactiviteiten. Kinderen en jongeren doen veel succeservaringen op, maken nieuwe vriendjes en groeien in hun ontwikkeling. Daarmee groeit ook hun zelfvertrouwen!

Schrijf je snel in!
We werken in kleine groepjes zodat we iedereen zoveel mogelijk aandacht kunnen geven. Club extra start op dinsdag 14 mei en duurt tot 25 juni. Totaal is dit 7 keer. Het is bedoeld voor twee leeftijdscategorieën: Van 15-16 uur voor 6-12 jarigen en van 16-17 uur voor 12-16 jarigen. De locatie is (onder voorbehoud) Gymzaal Van Goghlaan, in Schagen.

Gratis met de Meedoenpas!
De kosten zijn € 12,50 voor 7 lessen. Heb je een Meedoenpas? Dan mag je gratis meedoen! Meer informatie en aanmelden kan door een mail te sturen naar schagen@teamsportservice.nl. Bellen kan ook: Team Sportservice Schagen, Anouschka Terpstra; 0224 - 214 774, of aterpstra@teamsportservice.nl.