NEDERLAND - Jaarlijks horen 1.500 kersverse ouders dat het hart van hun kindje niet helemaal gezond is. Hun kind is een van de meer dan 25.000 hartekinderen in Nederland. Stichting Hartekind zet zich al sinds 2008 in om dit getal omlaag te krijgen, want een hartafwijking is nog steeds de meest voorkomende aangeboren afwijking en doodsoorzaak nummer 1 bij kinderen onder de 15 jaar. Om uit de top 3 van doodsoorzaken bij kinderen te komen is jaarlijks 4 miljoen euro nodig voor onderzoek. Daarom zetten ruim 600 collectanten zich van 4 t/m 9 juli in tijdens de landelijke collecteweek om zoveel mogelijk geld op te halen.


Wetenschappelijk onderzoek
Met de opbrengst van de collecte van Stichting Hartekind kan meer onderzoek worden gedaan naar hartafwijkingen bij kinderen. Of naar één van de andere projecten dat bijdraagt aan het vergroten van de overlevingskansen van hartekinderen en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Met als ultiem doel dat hartekinderen in de toekomst onbezorgd kind kunnen zijn.

Een mooi voorbeeld van een project waar Stichting Hartekind in heeft geïnvesteerd zijn saturatiemeters voor alle eerstelijns verloskundigen. Het vroegtijdig ontdekken van een hartafwijking is cruciaal om snel te kunnen ingrijpen. Op dit moment wordt nog ongeveer 30-40% van de kritische hartafwijkingen gemist tijdens de 20-weken echo. Na de geboorte zijn symptomen niet direct zichtbaar; die ontstaan meestal pas na een aantal dagen. Dan is het soms al te laat. Door het uitvoeren van een saturatiemeting* door alle eerstelijns verloskundigen op een aantal vaste momenten na de geboorte, kunnen 35 hartafwijkingen per jaar in Nederland worden opgespoord én 35 kinderlevens worden gered! En het is niet belastend voor het kind of de ouders!
* Een saturatiemeter meet het zuurstofgehalte in het bloed. Dit gebeurt op basis van infrarood licht en is snel en pijnloos.

Hartekind collecteweek
De ruim 600 collectanten (huis-aan-huis en digitaal) die zich tijdens deze collecteweek inzetten zijn veelal ouders van een hartekind.
Een van hen is Suzanne, collectecoördinator in Assen. Haar zoontje Thom (9) is geboren met een half hart, zijn linkerkamer is onderontwikkeld en hij onderging in zijn eerste vier levensjaren al vijf hartkatheterisaties en drie openhartoperaties.

“Dankzij onderzoek leeft mijn zoon Thom.”

Suzanne is dankbaar dat er in 2022 al veel mogelijk is om het leven van hartekinderen te redden, maar realiseert zich ook dat de toekomst nog vrij onzeker is:
“Onderzoek is nodig om te zorgen dat hartekinderen oud kunnen worden.
Bij de geboorte van Thom was er een kleine kans dat hij het zou redden. Door de technologie gaat het steeds beter. Toch weten we niet wat ons nog te wachten staat.”

“Ik vind het belangrijk dat onderzoeken naar deze hartafwijkingen door kunnen gaan. Zonder al die onderzoeken was mijn zoon er niet. Daarom collecteer ik voor Stichting Hartekind. Zodat er nog meer hartekinderen kunnen leven, net als Thom.”

Ga voor meer informatie naar: hartekind.nl/collecte