SCHAGEN - Op 1 juli heeft de burgemeester een woning gesloten omdat in de woning door de politie drugs was aangetroffen. De politie heeft ook geconstateerd dat er vanuit en nabij de woning drugs werd verkocht. Burgemeester Marjan van Kampen: “In dit geval was er sprake van een ernstig geval waardoor er volgens het Damoclesbeleid gelijk tot sluiting van de woning overgegaan is.”


De burgemeester heeft bij het sluiten van de woning het Damoclesbeleid van onze gemeente toegepast en zodoende de woning voor een periode van 3 maanden gesloten. Het doel hiervan is om de gang naar de woning en de bekendheid hiervan bij telers, handelaren en gebruikers van drugs te doorbreken.

Het bestuurlijk optreden door de burgemeester is een herstelsanctie en is niet bedoeld als straf. De sluiting van de woning is dan ook gericht op het herstel van de situatie en het weren en terugdringen van drugshandel. Verder is de sluiting van de woning er op gericht om de rust in de omgeving te herstellen en de openbare orde en rechtsorde te handhaven.

Dit is de eerste woning die dit jaar op grond van het Damoclesbeleid in onze gemeente is gesloten.