SCHAGEN - Wethouder Sigge van der Veek feliciteerde op woensdagmiddag 23 januari het Regius College. Daarvoor ging hij naar de school aan de Emmalaan in Schagen. Hij bracht daar persoonlijk zijn felicitaties over aan bestuurder Anne Hoekstra en sectordirecteur VMBO Pro Annette van Diepen.

De wethouder overhandigde een attentie voor de hele school, omdat het Regius College Praktijkonderwijs zich nu Excellente School mag noemen. Het gemeentebestuur van Schagen feliciteert het Regius College met het behalen van dit predicaat. Net als de school is de gemeente er trots op dat in Schagen een excellente school staat.

“Goed onderwijs is een belangrijke basis en bijdrage aan het geluk van onze inwoners” zegt wethouder Van der Veek.

Op maandag 20 januari heeft de school in Schagen het predicaat feestelijk ontvangen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

In ons land hebben slechts 79 scholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs dit jaar het predicaat Excellente School ontvangen.

Het Regius College is de enige school in de Kop van Noord-Holland met dit predicaat.Het Regius College kreeg een grote pluim voor het dagelijks handelen van het team, waarvan de aanpak is gericht op een leven lang leren.

De jury roemt ook de samenwerking tussen de docenten. Ze bereiden samen de lessen voor en verzorgen regelmatig gezamenlijk het onderwijs aan hun leerlingen.