SCHAGEN - Vanwege de werkzaamheden rond winkelcentrum Makado veranderen herhaaldelijk de verkeersmaatregelen. De bezoekers moeten daardoor nog alerter zijn. Met zoveel mogelijk informatie via meerdere kanalen probeert de gemeente meer duidelijkheid te geven.


Schagen Marktstad breidt uit en wordt nog mooier, beter en gezelliger. Het doel is dat de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het winkelcentrum en de omgeving verbetert. “Voordat het centrum mooier, beter en gezelliger kan worden, wordt het eerst even moeilijker,” licht wethouder Hans Heddes toe. “We proberen met de juist bebording alle weggebruikers de goede kant op te leiden. Tenminste als deze borden blijven staan. Vooral na het weekend staan veel borden niet meer op de juiste plaats.” Door deze ongewilde verplaatsingen krijgen de bezoekers het onnodig moeilijk. De ondernemers van Makado en de gemeente hopen daarom dat de borden voortaan ongemoeid worden gelaten.

Openbare ruimte
De openbare ruimte rond het Makado richt de gemeente opnieuw in. De straten die aangepakt worden zijn de Nieuwstraat, een deel van de Langestraat, het plein en parkeerplaats tussen de Nieuwstraat en de Langestraat, de Schuberstraat en een deel van de Beethovenlaan. Dit zijn belangrijke aanrijroutes voor het centrum. Omdat deze deels en soms volledig afgesloten worden voor de werkzaamheden, geeft dit enige overlast.

Daarnaast heeft de gemeente de uitdaging om de werkzaamheden te plannen rondom alle evenementen. De gezelligheid van deze festiviteiten is ook heel belangrijk voor de inwoners en toeristen. “Het is even vervelend, maar ik weet zeker dat over een jaar iedereen blij is met het resultaat”, aldus wethouder Heddes. Om iedereen nog beter te informeren zet de gemeente de eigen Facebookpagina in. Hierop meldt de gemeente elke keer voordat een verkeerssituatie wijzigt, welke wijzigingen er komen. Daarnaast staan de verkeersmaatregelen natuurlijk ook altijd op de pagina over het Makado.