SCHAGEN - Donderdagavond is tijdens een drukbezochte informatieavond over sportpark Groenoord in het gemeentehuis het voorkeursscenario gepresenteerd voor de ontwikkeling van het park. Dit voorkeursscenario bevat de plannen voor een centraal gelegen clubgebouw, sporthallen en een turnhal en heeft de voorkeur van ons college van burgemeester en wethouders. De plannen zijn gebaseerd op de wensen van de clubs die gebruik maken van het park en andere betrokken. Samen met hen zullen wij het project ook verder ontwikkelen.


Met Stichting Sportgebouwen Groenoord (SSG) en Lycurgus-Advendo werken we actief samen aan de ontwikkeling van Sportpark Groenoord. Tijdens de informatieavond was er grote belangstelling vanuit clubs, omwonenden, raadsleden en het gehandicapten platform voor de plannen. Wethouder Puck de Nijs: “De opkomst was overweldigend. Ook werden er goede vragen gesteld. Sporten zorgt voor verbinding. Ik wil met alle betrokkenen in gesprek blijven om tot een plan te komen dat door iedereen wordt gedragen.”

Na de informatieavond start een intensief traject om samen met de betrokkenen het voorkeursscenario verder uit te werken. In de loop van 2023 willen de partijen zover zijn dat besluiten kunnen worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wij zijn zeer tevreden met de samenwerking. “Samen maken we Schagen. De samenwerking tussen alle partijen rondom sportpark Groenoord vind ik daarom enorm waardevol. Bovendien helpen de gesprekken mij bij het ontwikkelen van een brede visie sport voor stad Schagen,” aldus wethouder Puck de Nijs.

Het idee om de sporten te bundelen komt van de clubs zelf. Het motto voor de ontwikkeling van het park Groenoord is: “Het sportieve middelpunt van de stad dat toegankelijk is voor iedereen.”

Voor de informatieavond waren de clubs, de gemeenteraad en omwonenden uitgenodigd. Vanuit alle betrokken partijen waren er veel mensen naar de informatieavond gekomen. In het begin van dit jaar is een haalbaarheidsonderzoek (quick scan) gehouden. Het resultaat van dit onderzoek werd gepresenteerd. Ook het tot nu toe doorlopen proces en het voorkeurscenario kwamen aan bod.