SCHAGEN - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft aan gemeente Schagen € 100.000 subsidie verleend voor de klimaatadaptieve maatregelen in het project Hockey waterveld met waterbuffer. Dit is een van de zes projecten waaraan HHNK subsidie heeft verleend uit de KAN-regeling.


Via deze subsidieverordening Klimaat Actief Noorderkwartier kunnen gemeenten subsidie krijgen voor projecten die de leefomgeving klimaatbestendiger maken, tot 30% van de projectkosten. De regeling is bedoeld om de uitvoering van deze projecten te versnellen. Op 12 oktober 2023 overhandigde hoogheemraad Klazien Hartog dit bedrag symbolisch aan wethouder Hans Heddes van de gemeente Schagen.

Samenwerken

Hoogheemraad Klazien Hartog: "Het waterschap werkt dagelijks aan een klimaatbestendiger Noorderkwartier. Behalve ingrepen in het watersysteem zijn ook in de ruimtelijke omgeving aanpassingen nodig. Iedereen in het gebied zal een steentje moeten bijdragen; gemeentes en inwoners. Alleen zo kunnen we overlast vanwege weersextremen zoveel mogelijk beperken. Deze subsidie is een zetje in de rug voor de gemeente om projecten uit te gaan voeren en kan andere gemeentes inspireren."

Wethouder Hans Heddes vertelt: ”We zijn erg blij dat we met behulp van de subsidie het hockey waterveld klimaatadaptatief hebben kunnen maken. Onder het veld zit namelijk een waterbuffer met een totale capaciteit van 1.700 m3. Deze buffer is bedoeld om piekbuien, die in toekomst steeds meer voor zullen komen, te kunnen opvangen. Het water uit de waterbuffer wordt vertraagd afgevoerd, zodat de gemalen meer tijd krijgen het water af te voeren. In de toekomst zullen de gebouwen op sportpark het regenwater ook afvoeren op de waterbuffer”.

Hockey waterveld met waterbuffer

Gemeente Schagen heeft met de subsidie een hockey waterveld met waterbuffer aangelegd op Sportpark Groenoord aan de Wilgenlaan. Het bestaande kunstgras hockeyveld is omgevormd naar een waterkunstgrasveld. Onder het veld bevindt zich een waterbuffer van kunststof kratten. Vanuit die waterbuffer komt de beregening voor het waterveld. Ook is er een nieuw clubgebouw gerealiseerd met toiletten die doorspoelen met hemelwater. Medio september 2023 is het project voltooid. De totale kosten van dit innovatieve project bedragen € 439,245,88 waarvan HHNK € 100.000 bijdraagt vanuit de KAN-regeling.