SCHAGEN - Uit een online enquête blijkt dat ongeveer een derde van de inwoners van Schagen wel eens wateroverlast heeft in de eigen tuin. Als deze mensen weten hoe zij dat simpel kunnen oplossen, wil ruim 85% van hen dat inderdaad doen.

Dit positieve resultaat komt uit een onderzoek naar wateroverlast. Gedaan door afstudeer-stagiair Frank Warmerdam, in opdracht van gemeente Schagen. Uit het online onderzoek kwam het volgende:
- 35,4% van de respondenten heeft aangegeven wateroverlast te ervaren;
- 65% van deze 35,4% heeft aangegeven te weten hoe ze wateroverlast kunnen verminderen;
- 76% van deze 35,4% heeft aangegeven zich bewust te zijn van het feit dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de afvoer en/of opvang van het regenwater dat op hun perceel valt;
- 85,3% van deze 35,4% heeft aangegeven zelf de problemen op te willen lossen indien dit relatief simpel kan.

De ondervraagden (47,9%) geven aan dat zij graag informatie hebben over maatregelen tegen wateroverlast. Dat groen meer water opneemt dan tegels is algemeen wel bekend. Niet voor iedereen is het mogelijk om tegels er uit te halen, want soms heeft iemand een kleine tuin en wil toch zitten op een terrasje. De gemeente onderzoekt nu welke informatie simpel en nuttig kan zijn voor de inwoners.

Het Hoogheemraadschap geeft ondertussen al tips over wat je zelf kunt doen om wateroverlast te voorkomen. Door bijvoorbeeld je tuin groener en watervriendelijker te maken. Dat is nodig, want buien worden steeds extremer en in de zomer hebben we vaker te maken met periodes van droogte. Meer informatie hierover staat op de website veiligschoonvoldoende.nl.