SCHAGEN - Gisteravond kreeg de Schager VVD uiteindelijk de meerderheid van de raad achter zich om het centrum van Schagen open te houden voor auto's en de doorgang van de Nieuwstraat naar de Gedempte Gracht niet te blokkeren.

Alle amendementen die de VVD aanleverde voor het verkeerscirculatieplan werden gesteund.

De situatie zal gelijk zijn aan de situatie tijdens de coronatijd met eenrichtingsverkeer vanuit de Nieuwstraat (en een vrije doorgang) naar de Gedempte Gracht.

De fractie leverde ook een amendement aan om de rijrichting in de Thorbeckestraat om te draaien, hetgeen ertoe leidt dat de bereikbaarheid aan de Oostkant van het centrum hersteld wordt en de verkeersdruk op de kruising Beethovenlaan-Nieuwstraat wordt verlicht.