SCHAGEN - De Schager VVD heeft grote bedenkingen bij de locatie die winkelketen Lidl heeft uitgezocht voor een nieuwe vestiging aan de Zuiderweg in Schagen. De partij had liever gezien dat Lidl samen met de gemeente de mogelijkheden voor een vestiging in het centrum had onderzocht.


Sfeervol stadshart behouden Het beleid van de Schager VVD is er altijd op gericht geweest om geen supermarktvestiging buiten het winkelhart van Schagen toe te staan. Het is de partij aan het hart gelegen om de regiofunctie en het sfeervolle stadshart te behouden, zodat inwoners uit alle kernen gebruik kunnen blijven maken van de faciliteiten en het diverse aanbod voor dagelijkse inkopen, kleding en horeca.

VVD amendement gesteund door meerderheid gemeenteraad Enkele uren voordat de aanvraag binnen kwam, probeerde de CDA-wethouder het bestemmingsplan voor de locatie ‘Oudshoorn’ met een raadsbesluit te bevriezen en verdere wijzigingen daarin aan het college over te laten. De VVD stemde in met de bevriezing maar wilde de wethouder verder geen mandaat geven en diende daarom een amendement in dat door alle partijen, behalve het CDA, gesteund werd en ervoor zorgde dat elke toekomstige bestemmingsplanwijziging voor deze specifieke locatie aan de raad wordt voorgelegd.

Inwoners sneller informeren Het verbaast de VVD dat de wethouder nu veertien weken de tijd neemt om te onderzoeken of de aanvraag juridisch standhoudt, de partij denkt dat het mogelijk is om inwoners veel sneller te informeren over de stand van zaken. De partij blijft het onderwerp op de voet volgen.