SCHAGEN - Tijdens Koningsdag, op zaterdag 27 april, is er in het centrum van Schagen een vrijmarkt. Het is vanaf 6.00 uur mogelijk om een plekje op de vrijmarkt in te nemen. Dit is op eigen risico en initiatief. De vrijmarkt duurt tot 13.30 uur. Tijdens Koningsdag en de daaropvolgende ochtend zijn diverse wegen (gedeeltelijk) afgesloten voor verkeer (zie plattegrond hier onder).

Plattegrond vrijmarkt

Plattegrond van de vrijmarkt in het centrum van Schagen

Tussen 5.00 en 23.00 uur zijn de Markt, Torenstraat en Nieuwstraat (gedeeltelijk) afgesloten voor het verkeer. De Gedempte Gracht en Laan zijn van 5.00 tot 14.00 uur (gedeeltelijk) afgesloten voor verkeer. Wie in één van deze straten woont, doet er goed aan om de auto al de avond ervoor ergens anders te parkeren.

Verkopers op de vrijmarkt moeten er rekening mee houden dat er vanaf 14.00 uur muziekoptredens zullen plaatsvinden op de podiumwagen aan de Noordzijde van de kerk. Na 13.30 uur ruimen de verkopers hun eigen verkoopplaats op. Op de Nieuwstraat en Laan staan containers om niet verkochte spullen in te gooien.

Houd hier rekening mee tijdens de vrijmarkt

Om de vrijmarkt gezellig en vooral veilig te laten verlopen gelden er een aantal regels:

  • Beroepshandel, waaronder etenswaren en bloemen, is niet toegestaan om te verkopen. Ondernemers die een standplaatsvergunning hebben en daar gevestigde ondernemers mogen wel verkopen.
  • De vrijmarkt mag alleen in het aangewezen gebied en alleen tussen 6.00 en 13.30 uur. Daarna wordt opgeruimd. Wie zich niet aan de tijd houdt, loopt risico op in beslagname van de spullen.
  • Er mogen geen plaatsen worden gemarkeerd door lint, tape, verf en dergelijke. Zulke markeringen worden verwijderd op kosten van de overtreder.
  • Houd de volgende plekken altijd vrij: toegangen tot woningen, garages, winkels en horeca; nooduitgangen en brandkranen; kruisingen; als de weg al een deel bezet is (een breedte van 3.5 meter en een hoogte van 4.2 meter moet altijd blijven anders kunnen hulpdiensten als brandweer, politie en ambulance er niet door).
  • Houd ook op het trottoir doorgangsruimte voor mindervaliden.
  • Als politie, brandweer of wij als gemeente aanwijzingen geeft, gelden deze boven alle genoemde regels.