SCHAGEN - Tijdens Koningsdag, op woensdag 27 april, is er in het centrum van Schagen een vrijmarkt. Het is vanaf 6.00 uur mogelijk om een plekje op de vrijmarkt in te nemen. Dit is op eigen risico en initiatief. De vrijmarkt duurt tot 13.30 uur. Tussen 6.00 en 13.30 uur zijn de Markt, Gedempte Gracht, Het Slotplein, Torenstraat en Nieuwstraat afgesloten voor het verkeer. Wie hier woont, doet er goed aan om de auto al de avond ervoor ergens anders te parkeren.

Verkopers op de vrijmarkt moeten er rekening mee houden dat er vanaf 14.00 uur muziekoptredens zullen plaatsvinden op de podiumwagen aan de Noordzijde van de kerk. Na 13.30 uur ruimen de verkopers hun eigen verkoopplaats op. Om 14.00 uur zullen de verkeersafzettingen worden verwijderd en kan het verkeer weer over de Nieuwstraat en Markt rijden.

Houd hier rekening mee tijdens de vrijmarkt

Om de vrijmarkt gezellig en vooral veilig te laten verlopen gelden er een aantal regels:

  • Beroepshandel is niet toegestaan. Ondernemers die een standplaatsvergunning hebben en daar gevestigde ondernemers mogen wel verkopen.
  • De vrijmarkt mag alleen in het aangewezen gebied en alleen tussen 6.00 en 13.30 uur. Daarna wordt opgeruimd. Wie zich niet aan de tijd houdt, loopt risico op in beslagname van de spullen.
  • Er mogen geen plaatsen worden gemarkeerd door lint, tape, verf en dergelijke. Zulke markeringen worden verwijderd op kosten van de overtreder.
  • Hou de volgende plekken altijd vrij: toegangen tot woningen, garages, winkels en horeca; nooduitgangen en brandkranen; kruisingen; als de weg al een deel bezet is (een breedte van 3.5 meter en een hoogte van 4.2 meter moet altijd blijven anders kunnen hulpdiensten als brandweer, politie en ambulance er niet door).
  • Hou ook op het trottoir doorgangsruimte voor mindervaliden.
  • Als politie, brandweer of gemeente aanwijzingen geeft, gelden deze boven alle genoemde regels.