TUITJENHORN - Aan de Delftweg 16 in Tuitjenhorn komen 4 nieuwe woningen. Jaren geleden is het bollenbedrijf van Strooper verplaatst van de Delftweg naar de Trambaan. Een Ruimte voor Ruimte project op deze locatie kon toen niet op medewerking van de provincie rekenen. Daarna is gezocht naar een compensatielocatie.

Uiteindelijk is toch, in overleg met de provincie, gekozen voor herontwikkeling van Delftweg 16. De ontwikkeling ligt tegenover de recent aangekondigde bouwlocatie voor 60 woningen bij de oude ‘Nickerson Zwaan’ locatie.

Wethouder Jelle Beemsterboer: “Samen met de nieuwbouw op Delftweg 15 ontstaat een organische ontwikkeling van dit stukje van Tuitjenhorn. Ik ben vooral heel blij dat er eindelijk duidelijkheid komt voor de agrariër die hier al lang wacht op deze ontwikkeling. Ook is het in deze tijden van woningnood, hoewel het er slechts een paar zijn, altijd goed als er weer nieuwe woningen gebouwd gaan worden.” De mogelijkheid om op de plek van het voormalige agrarisch bedrijf woningen te bouwen, staat opgenomen in het bestemmingsplan.