SCHAGEN - Per 1 januari 2022 is de verhuurderheffing landelijk met 500 miljoen verlaagd. Vanaf volgend jaar wordt de heffing geheel afgeschaft, staat in het Regeerakkoord. Verhuurderheffing is een belasting op sociale huurwoningen die woningcorporaties jaarlijks aan het Rijk betalen. Samen met de Wooncompagnie en Huurdersbelangenvereniging De Onderste Steen hebben we ons jarenlang hard gemaakt voor afschaffing van de verhuurderheffing, om meer sociale huurwoningen te kunnen bouwen en wachttijden te verkorten. Wethouder Jelle Beemsterboer: “Dit geeft lucht in de moeilijke woningmarkt. Heel goed dat de lobby die wij met vele anderen hebben uitgevoerd, dit als effect heeft. Nu kunnen we een extra inhaalslag gaan maken om de woningnood op te lossen.” De korting levert Wooncompagnie extra investeringsruimte op, die zal worden ingezet in de bouw van meer sociale huurwoningen en verduurzaming van bestaande sociale huurwoningen.


Doen waar woningcorporaties voor zijn opgericht

Stefan van Schaik, directeur-bestuurder Wooncompagnie: ‘Dat jonge mensen en vele anderen niet aan een betaalbare woning kunnen komen, gaat mij aan het hart. Niet je eigen leven kunnen beginnen, wanneer jij daar aan toe bent, jonge gezinnen op zolder van ouders. Onvoorstelbaar dat dit in Nederland zo ver heeft kunnen komen. Als woningcorporaties vroegen we al lang om veel meer ruimte om te kunnen doen waarvoor we zijn opgericht. De eerste stap komt er door de korting op de verhuurderheffing. De volgende stap komt in 2023. Zo kunnen samen beginnen deze enorme tekorten in betaalbare woningen op te lossen.“

Afspraken over het vrijgekomen geld

Over de besteding van het vrijgekomen geld hebben Wooncompagnie, de gemeente en de huurdersbelangenvereniging afspraken gemaakt. Om de woningnood tegen te gaan en wachttijden verder te verkorten hebben de partijen afgesproken om bovenop bestaande bouwprogramma’s 50 tot 60 extra woningen te bouwen. Ook worden al geplande woningbouwprojecten versneld. Daarnaast wordt meer geïnvesteerd in duurzaamheid. Zo worden woningen met een E, F of G energielabel versneld verduurzaamd en wordt geïnvesteerd in hybride warmtepompen en zonnepanelen. Ook is geld opzij gezet voor een pilot om bestaande woningen te splitsen.

Afschaffing verhuurderheffing

Het kabinet wil de verhuurderheffing per 2023 helemaal afschaffen. Dit wordt nog verder uitgewerkt door het Rijk. Toch hebben Wooncompagnie, de huurdersbelangenvereniging en wij als gemeente Schagen al naar elkaar uitgesproken de extra financiële ruimte die dan ontstaat te gebruiken voor de bouw van nog meer sociale huurwoningen en in te zetten op het betaalbaar houden van huren.