SCHAGEN - Maandag 19 oktober is de oude verkeerssituatie op de Markt in Schagen weer hersteld. De tijdelijke belijning voor de voetgangers wordt dan weggehaald, evenals de tijdelijke bebording.


Burgemeester Marjan van Kampen; “Een aantal ondernemers heeft vooruitlopend op de einddatum van 1 november hun vergrootte terrassen al weggehaald. Om de situatie weer duidelijk en veilig te maken herstellen om deze reden de oude situatie eerder.”

Terug naar normaal
Tijdens de zomermaanden heeft gemeente Schagen de horecaondernemers aan de Markt in Schagen meer ruimte gegeven. Vanwege de coronamaatregel; 1,5 meter, konden de ondernemers minder klanten ontvangen. Door hen meer ruimte te geven voor hun terrassen, hielp de gemeente. Vanwege het winterseizoen zijn de vergrootte terrassen niet meer nodig. “Wij hebben de horecaondernemers gevraagd om een plan voor de winterterrassen in te sturen. Een aantal heeft dat inmiddels gedaan. Op dit moment zijn we bezig om deze plannen om te zetten in een overzichtelijk plan. Zodra de horeca weer open mag”, licht Van Kampen toe.