SCHAGEN - De verkeerssituatie bij de kruising Loet-Herenstraat in het centrum van Schagen is gewijzigd.


De Fietsersbond had eerder bij de gemeente aangegeven zich zorgen te maken. Doordat met enige regelmaat een geparkeerde auto het zicht in de bocht belemmerde, werden fietsers komende uit de Herenstraat weleens te laat opgemerkt. Terwijl, als zij van rechts aankomen, zij voorrang hebben op dit kruispunt. Belijning en een aantal handhavingsacties vanuit de gemeente hadden weinig effect.

Het gedeelte op de hoek waar fout geparkeerd werd is nu vervangen door een fietsparkeervoorziening. Het trottoir is zo ingericht, dat parkeren in de bocht niet meer mogelijk is. Daarnaast is het voor verkeer vanuit de Herenstraat moeilijker geworden om met een te hoge snelheid op de kruising af te rijden.

De gemeente Schagen en de Fietsersbond, zijn tevreden over het resultaat. Dankzij gezamenlijke inspanning is het centrum van Schagen weer een stukje fietsvriendelijker geworden.