SCHAGEN - Donderdagavond 27 januari boog de gemeenteraad zich in de oordeelsvormende vergadering over het verkeersplan voor het centrum van Schagen. Het plan kan rekenen op steun van veel partijen. Toch is de gemeenteraad het nog niet eens over alle punten uit het plan.


Reacties politieke partijen op het verkeersplan

De partijen waren tijdens de vergadering vooral positief over het plan en gaven hun mening over de verschillende punten. Zo gaven onder andere Jess Lokaal en Duurzaam Schagen aan dat een gedeelte van de Markt autovrij maken niet ver genoeg gaat voor hen. Ondanks dat ze het plan een stap in de goede richting vinden, zien zij het liefst een groter deel van het centrum autovrij. De VVD vindt het autovrij maken van een deel van het centrum juist te ver gaan. Zij zijn ook geen voorstander van het weghalen van parkeerplekken in het centrum. Dit zou ten koste gaan van winkeliers. Wel ziet de VVD, net als veel andere partijen, een voordeel in het dag en nacht kunnen parkeren op het parkeerdek boven winkelcentrum Makado.

De meeste partijen waren het eens met het uitbreiden van de 30 km/u zone, door de Spoorlaan en een deel Julianalaan hierbij te betrekken. Een aantal partijen willen zien dat meer wegen in het centrum 30 km/u wegen worden, zoals de Julianalaan, de Beethovenlaan en de Havenstraat. Dit betekent dat deze wegen een andere inrichting moeten krijgen, gaf wethouder Hans Heddes aan. Anders gaat men er geen 30 km/u rijden.

De maatregelen in het verkeersplan

Het verkeersplan bestaat uit 16 maatregelen die het centrum van Schagen op het gebied van verkeer veilig, bereikbaar en flexibel moet maken. Hierin staat het afsluiten van het oostelijk deel van de Markt voor motorvoertuigen (tussen Nieuwstraat en Gedempte Gracht) omschreven. Maar ook een herinrichting van de Markt en Gedempte Gracht met minder parkeerplekken en meer groen en fietsenrekken. Het gratis houden van parkeren in het centrum staat ook in het plan. Wel zal het parkeren meer verplaatst worden naar de rand van het centrum. Met een goede verwijzing en nieuwe parkeerterreinen wordt dit mogelijk gemaakt. Verder staat er een permanente mogelijkheid tot uitbreiden van terrassen op Markt in en een doorfietsroute langs het station. Andere belangrijke maatregelen zijn de situatie aan de Thorbeckestraat en het maken van wegen voor 30 km/u en 50 km/u. Voor de bevoorrading van het centrum komen geen nieuwe beperkingen. Verder is het voorstel om in de toekomst een onderzoek te doen naar het autoluw of autovrij maken van het centrum.

Wilt u het plan bekijken? Ga dan naar de pagina Verkeersplan centrum Schagen. De gemeenteraad neemt op 15 februari een besluit over het verkeersplan.