WINKEL - In de maanden mei en juni werken wij in de gemeente aan de weg. Dit is nodig om de wegen veilig te houden. De betreffende weg is hierdoor beperkt toegankelijk. We proberen overlast zoveel mogelijk te beperken, maar er kan (verkeers)hinder ontstaan. Houd hier rekening mee als u de weg op gaat.

Waar en wanneer gaan de werkzaamheden plaatsvinden?
Straatnaam:
Winkel: Juttepeer, Advocaatpeer, Notarisappel, Tulpappel, Bellefleur
Werkzaamheden: Kruisingen fietspaden veranderen
Wanneer? Maandag 28 mei tot en met vrijdag 8 juni

Wat gaat er precies gebeuren?
Naar aanleiding van een zeer tragisch ongeval op de Bellefleur in maart 2017 en diverse andere (bijna) ongevallen, heeft een groep bewoners uit bovengenoemde straten het initiatief genomen, om samen met de gemeente in gesprek te gaan, met als doel de verkeerssituatie in de wijk te verbeteren. Al snel werd duidelijk dat, op de kruispunten in de straten met het fietspad, de voorrangssituatie erg onduidelijk was. Veel fietsers zijn van mening dat zij voorrang hebben op het kruisende verkeer maar, omdat het fietspad in een 30-zone ligt, is dit niet het geval en heeft rechts voorrang. Na onderzoek en gesprekken werd duidelijk dat de onduidelijke voorrangssituatie werd veroorzaakt doordat de rode kleur van het fietspad op de kruisingen doorloopt. Na overleg met de bewonersgroep is besloten om de rode kleur op de kruisingen te vervangen voor een andere kleur bestrating en op het kruisende fietspad drempelmarkering toe te passen. Met deze maatregel wordt het voor de gebruikers van het fietspad duidelijk dat zij een gelijkwaardig kruispunt naderen, waarbij rechts voorrang heeft.

Bovenstaande verbetering had het tragisch ongeval helaas niet kunnen voorkomen.