TUITJENHORN - Op donderdag 9 juni organiseerden we voor de derde keer een informatiebijeenkomst over de Regionale Energiestrategie (RES), ditmaal in Tuitjenhorn. De RES gaat over hoe we meer duurzame elektriciteit in Schagen kunnen gaan opwekken met zonne-energie. De bijeenkomst was georganiseerd in samenwerking met de dorpsraad en vond plaats in het dorpshuis Ahoj. “Ik ben blij met de goede opkomst en betrokkenheid van de inwoners uit Tuitjenhorn. Uiteindelijk moeten we ons samen sterk maken voor het opwekken van duurzame energie“, aldus wethouder Hans Heddes

In gesprek met het panel

De bijeenkomst in Tuitjenhorn werd goed bezocht met een opkomst van ongeveer 80 bewoners. Tijdens de bijeenkomst konden de bewoners vragen stellen aan het panel met deskundigen. Het panel bestond uit onze wethouder Duurzaamheid, onze projectleider RES, de gebiedsregisseurs Noord-Holland Noord van Liander, de energiecoöperatie NHEC, de beleidsmedewerker Milieu en Duurzaamheid van gemeente Dijk en Waard en de voorzitter van de dorpsraad Tuitjenhorn. Er werd vooral interesse getoond in de uitwerking van de RES langs de N245, nabij de Kalverdijk en in de ontwikkeling van de bestaande en toekomstige netcapaciteit.

Uitwerking RES in gemeente Schagen

Wij werken stapsgewijs aan de uitwerking van de eerste versie van de RES, naar een tweede. De planning van deze RES 2.0 voor de regio Noord-Holland Noord zal rond de zomer van 2023 gereed zijn. De bijeenkomsten in de verschillende dorpen leveren bouwstenen op voor de uitwerking van de RES 2.0 in Schagen. Zo zijn we eind 2021 en begin 2022 ook in gesprek geweest met de dorpsraden en inwoners uit Waarland en Warmenhuizen.

Meer informatie over de RES is hier te vinden.