BURGERVLOTBRUG - In 2017 heeft de provincie onderzoek gedaan naar het nut en noodzaak van een vast oeververbinding nabij Burgervlotbrug. De conclusie uit dit onderzoek was dat het nu niet nuttig en noodzakelijk is om een vaste oeververbinding te realiseren.

Dat was voor Gedeputeerde Staten reden om geen verder onderzoek te doen naar deze verbinding. Het college van de gemeente Schagen heeft destijds kennis genomen van dit rapport en kwam tot de conclusie dat de insteek van het onderzoek beperkt was. Hierop heeft zij op eigen initiatief een tweede uitgebreider onderzoek uitgezet bij een economisch bureau. Wethouder Jelle Beemsterboer; “In het tweede onderzoek is een volledige Maatschappelijk Kosten Batenanalyse (MKBA) naar een vaste oeververbinding meegenomen en geeft hierdoor andere inzichten. Dit rapport geeft voldoende aanleiding om de vaste oeververbinding weer op de agenda te zetten van De Kop Werkt!. Het college denkt dat hiermee het realiseren van een vaste oeververbinding een stuk dichter bij is gekomen.”

Ambitie
Het college van de gemeente Schagen heeft het realiseren van een vaste oeververbinding nabij Burgervlotburg als een belangrijke ambitie benoemd. Zowel voor inwoners, toeristen en ondernemers is deze verbinding van groot belang. Dit komt niet alleen omdat de huidige vlotbrug voor veel verkeer een lastige horde is om te nemen maar ook omdat de vlotbrug vaak en langdurig onderhoud behoeft. Het realiseren van deze vaste oeververbinding is een van de vijf infrastructuurprojecten van het regionaal samenwerkingsverband van De Kop werkt!, waar de vier Noordkop-gemeenten, Rijkswaterstaat en de provincie in samenwerken.