SCHAGEN - Uit het laatst gehouden communicatieonderzoek blijkt dat inwoners graag nieuwsbrieven ontvangen over ontwikkelingen in hun eigen nabije omgeving. Ook kijken inwoners vaker op online kanalen. Daarentegen lezen minder mensen de gemeentepagina in het huis aan huis blad.


Om de wensen en behoeften van inwoners te horen op het gebied van communicatie, zetten wij om de zoveel jaar een communicatieonderzoek uit. “Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners informatie makkelijk kunnen vinden. Daarom wilden wij graag antwoord op vragen zoals: welke communicatiemiddelen kan de gemeente het beste inzetten om haar inwoners te informeren? Welke sociale media gebruiken onze inwoners? Ook wilden we graag weten over welke onderwerpen onze inwoners informatie willen ontvangen”, zegt burgemeester Marjan van Kampen. De uitkomsten geven ons informatie over hoe wij zo effectief mogelijk kunnen communiceren.

Uitkomsten onderzoek

In de uitkomst van het onderzoek van 2022 wordt een vergelijking gemaakt met de resultaten uit 2020. De belangrijkste punten uit het onderzoek zijn dat:

  • Wij goed aansluiten bij de behoefte van de inwoner om per nieuwsbrief geïnformeerd te worden.
  • Er een toename is in de behoefte aan informatie via online kanalen.
  • De behoefte aan informatie via lokale middelen is gestegen.
  • Het aantal inwoners dat de gemeentepagina in het Schager Nieuwsblad leest is afgenomen. Een derde leest de gemeentepagina echter nog iedere keer.
  • Inwoners het belangrijk vinden om persoonlijk geïnformeerd te worden over de directe leefomgeving.

Hiermee kunnen wij aan de slag. De uitkomst van het complete onderzoek is te vinden op de pagina Communicatieonderzoek 2022.