WARMENHUIZEN - De Coöperatie Torenven is op 23 december eigenaar geworden van het gebouw en omliggend terrein van voormalige school Torenven in Warmenhuizen. Dat is een stap dichterbij naar 21 nieuwe woningen in de dorpskern.


De coöperatie Torenven wordt gevormd door 21 initiatiefnemers uit Warmenhuizen. Deze inwoners willen zorgen voor woningbouw op het oude schoolterrein. Voorheen waren wij eigenaar van het schoolgebouw en het terrein. Deze zijn nu in eigendom van de coöperatie. Het terrein ligt op de hoek van de Dorpsstraat en de Baan in Warmenhuizen.

De overdracht van het eigenaarschap is een vervolg op de vorig jaar afgesloten anterieure overeenkomst. Anterieur betekent dat de nieuwe eigenaar bijdraagt aan de kosten voor openbare voorzieningen op het terrein. In januari start de coöperatie met de verbouw. Uiteindelijk komen er 21 nieuwe woningen. “Een mooie groeikans voor het dorp,” zegt wethouder Beemsterboer. “Elk dorp moet naar verhouding in woningen kunnen groeien. Ook Warmenhuizen. Door de oude school, waar veel mensen met plezier op school hebben gezeten, te verbouwen in mooie appartementen kunnen mensen ook hier weer met veel plezier wonen.”

Afgelopen maanden heeft coöperatie Torenven diverse stappen gezet voor het verkrijgen van vergunningen. Onlangs is de omgevingsvergunning voor de bouw van de appartementen onherroepelijk geworden. Ook is er een straatnaambesluit genomen. Het plein krijgt de naam: Torenvenplein. Een verwijzing naar de eerdere naam van het gebouw.

Werkzaamheden
Afgelopen 1 december is de antikraak bewoning uit het gebouw gegaan. Vooruitlopend op de werkzaamheden zijn bouwhekken rond het pand gezet. De hoofdaannemer is Wever uit Waarland. Ook onderaannemers en uitvoerders komen uit de directe omgeving. Daar heeft coöperatie Torenven bewust voor gekozen. De aannemer informeert de direct omwonenden over de werkzaamheden en bijkomende mogelijke overlast. Als de werkzaamheden voorspoedig verlopen, kunnen de mensen begin volgend jaar de nieuwe huizen gaan bewonen.