SCHAGEN - Tijdens Paasvee mag binnen de bebouwde kom van de plaats Schagen tussen 06.00 en 12.00 uur geen alcohol verkocht worden.

De burgemeester van gemeente Schagen heeft dit tijdelijke verbod ingesteld in het belang van de openbare orde en veiligheid. Dit besluit is gebaseerd op artikel 5 van de Drank- en Horecaverordening Schagen 2014.