WARMENHUIZEN - Het college van burgemeester en wethouder heeft onlangs besloten in principe medewerking te verlenen aan een conceptaanvraag voor het wijzigen van de bestemming voor de locatie Dergmeerweg 56 in Warmenhuizen van "bedrijf" naar "wonen". Dit is op de locatie van voormalig garage Schipper. Op deze plek kunnen als een definitieve aanvraag ook tot een positief besluit kan leiden 10 starterswoningen worden gerealiseerd. Wethouder Jelle Beemsterboer: “Deze ontwikkeling draagt bij aan het inlopen van het woningtekort. Er is veel vraag naar woningen in Warmenhuizen, zeker onder starters.”


Een paar voorwaarden

Om de plannen die de initiatiefnemer heeft door te kunnen zetten, hebben wij nog wel 2 voorwaarden opgelegd. Ten eerste moet er overleg plaats vinden met de omgeving en er moet een oplossing gevonden worden om te voldoen aan de parkeernorm.

De initiatiefnemer kan nu besluiten om een bestemmingsplan procedure te doorlopen om definitief akkoord te krijgen voor het wijzigen van de bestemming en de bouw van de 10 woningen. Mocht de initiatiefnemer besluiten om deze procedure te doorlopen zal het aangepaste en verder uitgewerkte plan beoordeeld worden en eventueel ter inzage worden gelegd.