SCHAGEN - De gemeente Schagen ontvangt regelmatig klachten over woningen die niet gebruikt worden, waarvoor ze bedoeld zijn. Ze worden bijvoorbeeld verhuurd aan toeristen of staan het grootste deel van het jaar leeg.


“Omwonenden ervaren hiervan overlast. De klachten variëren van geluidsoverlast tot het onttrekken van woningen aan de woningmarkt. Als een woning niet wordt gebruikt om lange tijd in te wonen, zijn woningzoekenden daar de dupe van. En dat is zeker in deze krappe woningmarkt niet de bedoeling”, licht wethouder Jelle Beemsterboer toe. Wij signaleren ook dat het voortbestaan van bijvoorbeeld scholen en sportverenigingen hierdoor in gevaar komen.

Als woningen aan toeristen worden verhuurd is dit bovendien nadelig voor het gebruik en de verhuur van de recreatiewoningen in de gemeente. Dit gebruik is dan ook volgens het bestemmingsplan niet toegestaan. Om deze ongewenste situaties tegen te gaan, gaan wij nu strenger controleren op het gebruik van woningen. We adviseren woningeigenaren hun huis te gebruiken voor bewoning door een huishouden. Elk ander gebruik kan leiden tot een handhavingstraject. Dit kan betekenen dat aan een eigenaar van een woning die een woning verkeerd gebruikt een last onder dwangsom tot maximaal € 50.000,- wordt opgelegd.