SCHAGEN - Maandagavond 27 november heeft Stichting Marktbeheer hun analyse gepresenteerd van het onderzoek over de concept beleidsregels voor de standplaatsen tijdens een werkbijeenkomst. Daarbij ook gelijk hun advies aan het college van burgemeester en wethouders voor de besluitvorming.


Bij deze bijeenkomst waren ook de betrokken standplaatshouders, een aantal omwonenden, een afvaardiging van het Makado Centrum, de detailhandel, zowel binnen Makado als daarbuiten, een afvaardiging van de SES en vertegenwoordigers van de gemeenteraadsfracties aanwezig. Onderdeel van de analyse zijn alternatieve voorstellen voor voorkeurslocaties voor standplaatsen in het centrumgebied van de stad Schagen.

Zoals verwacht hield dit onderwerp de gemoederen flink bezig. De belangen zijn groot en de verwachtingen hoog. Er werden kritische vragen gesteld aan de sprekers en allerlei zaken werden gedeeld over wat hieraan vooraf is gegaan en tot welke uiteenlopende en soms tegengestelde verwachtingen dit heeft geleid.

Werkbijeenkomst

Het doel van de avond was tweeledig. Aan de ene kant om de laatste aandachtspunten mee te kunnen geven voordat het college de nieuwe beleidsregels vaststelt. Daarnaast om ook de betrokkenen inzicht te geven met welk dilemma de gemeente stoeit. Burgemeester Marjan van Kampen: “Wat de uitkomst ook zal zijn, we kunnen niet iedereen tevreden stellen. Met deze avond hopen we dat we de betrokkenen hebben kunnen meenemen in elkaars standpunten. Wij als college hebben nu de uitdaging om deze belangen zorgvuldig tegen elkaar af te wegen en een beslissing te nemen.”

Na de presentatie van Stichting Marktbeheer gingen de genodigden in groepjes uiteen om vanuit uiteenlopende belangen en gezichtspunten deze alternatieve voorkeurslocaties door te spreken. Op basis van de gesprekken hebben ze aandachtspunten geformuleerd om mee te geven aan het college voor de vaststelling van de beleidsregels voor de standplaatsen. De bedoeling is dat het college nog dit jaar een besluit neemt.

Centrumontwikkeling Marktstad Schagen

Door veranderde regelgeving en diverse ruimtelijke ontwikkeling in het centrum van de stad Schagen, waaronder de nieuwbouw van het Makado Centrum, is nieuw beleid nodig en moet opnieuw bepaald worden wat en waar goede plaatsen zijn voor standplaatshouders. Voor de gemeente staat, naast uiteraard de individuele (economische) belangen van alle betrokkenen, ook het belang van een positieve centrumontwikkeling van de regio Marktstad Schagen voorop. De gemeente wil aantrekkelijk blijven en dat liefst versterken. De standplaatshouders dragen daar aan bij.