SCHAGEN - Op de sportparken Groenoord en Nes Noord in Schagen wordt op dit moment volop gewerkt aan de herinrichting van beide sportparken. De voetbalverenigingen SRC en VV Schagen fuseerden 1 juli 2019 en spraken af om samen uiteindelijk op één complex te spelen. De verwachting is dat de velden eind juni bespeelbaar zijn.


Op de voetbalvelden wordt een noviteit toegepast, want zij krijgen een toplaag van kurk met daarin verwerkt gemalen olijfpitten. Het toepassen van olijfpitten is nieuw in Nederland. Olijfpitten zorgen ervoor dat het kurk op langere termijn minder compact wordt en daarnaast is het ook beter voor het milieu. Olijfpitten zijn namelijk een restproduct uit de voedingsindustrie. Ook hoeft er minder grond afgegraven te worden en zijn er minder primaire bouwstoffen nodig.

Sportpark Groenoord
Op Groenoord komen twee nieuwe kunstgrasvoetbalvelden. De nieuwe lichtmasten zijn geplaatst en de grond wordt afgegraven. Deze grond wordt vervoerd naar sportpark Nes Noord, waar het wordt hergebruikt voor het nieuwe honk- en softbalveld. Voetbalvereniging Schagen United heeft de afgelopen weken hard gewerkt aan het verhuizen van spullen van Nes Noord naar Groenoord. Alle doelen, maar ook de tribune is gedemonteerd en vervoerd naar Groenoord.

Sportpark Nes Noord
Sportpark Nes Noord wordt straks de thuisbasis van base- en softballclub The Rangers. Sportpark Nes Noord is op dit moment één grote zandvlakte. Dit is de onderbouw voor het honk- en softbalveld. Nadat het zand is afgewerkt komt hierop een pakket grond en een lichte verharding. De bedoeling is het veld zo spoedig mogelijk in te zaaien, zodat The Rangers het 2e deel van de competitie na de zomer thuis kunnen spelen.