SCHAGEN - Eind september start gemeente Schagen met de aanpak van knelpunten in de openbare ruimte voor mindervaliden in de gehele gemeente. “De staat van onderhoud en wijze van inrichting van de openbare ruimte verdient verbetering en op veel locaties en bepaalde inrichtingsgebieden is dit zelfs noodzakelijk. Zeker daar waar het de toegankelijkheid en de bruikbaarheid van deze openbare ruimte voor mensen met een beperking betreft,” licht wethouder Hans Heddes toe. “Het college van gemeente Schagen heeft dit probleem onderkend en heeft geld voor de aanpak hiervan eind 2017 ter beschikking gesteld.”

Gehandicaptenplatform Schagen
Het Gehandicaptenplatform Schagen (GPS) heeft een lijst opgesteld van meer dan 800 knelpunten, door de hele gemeente Schagen heen. Op basis hiervan start binnenkort de aanpak, met als uiteindelijk doel om middels een zo efficiënt mogelijke aanpak de meeste van de knelpunten op te lossen.

Uitvoering
De werkzaamheden zijn kleinschalig en betreffen met name op- en afritten. Hiervan krijgen omwonenden weinig overlast. De gemeente start in de buitengebieden aan de zuidwestkant van de gemeente, van Petten tot en met Eenigenburg en vervolgens naar Sint Maartenszee en zo verder. De exacte volgorde van de werkzaamheden wordt tijdens het werk in overleg tussen de aannemer, het GPS en de gemeente bepaald. Afhankelijk van het aantal knelpunten in een kern is de aannemer variërend van minimaal een dag tot maximaal enkele weken bezig om de werkzaamheden af te ronden.