ANNA PAULOWNA - Binnenkort start het Hoogheemraadschap met het uitbaggeren van de watergangen in de kern van Anna Paulowna. Uit een inspectie bleek het merendeel van deze sloten te ondiep.

Samenwerking
Het Hoogheemraadschap werkt in dit geval nauw samen met de gemeente Hollands Kroon voor het uitbaggeren van alle sloten in de woonkern van Anna Paulowna. Zowel de primaire waterlopen (van het Hoogheemraadschap) als de secundaire waterlopen (van de gemeente) worden op deze manier weer op de juiste diepte gebracht.

Overname beheer stedelijk water
Het Hoogheemraadschap wil zich in de toekomst volledig gaan richten op haar 'watertaak'. Daarom wordt momenteel onderzocht of de watergangen binnen de bebouwde kom van de gemeente voortaan kunnen worden beheerd en onderhouden door het Hoogheemraadschap. Naar verwachting is binnenkort duidelijk hoe en wanneer dit gaat plaatsvinden. Het op diepte brengen van de watergangen in Anna Paulowna is alvast een voorschot op deze ontwikkeling.

Planning
Naar verwachting gaan de baggerwerkzaamheden in Anna Paulowna deze maand van start. De aannemer, Zwart Infracare B.V. uit Wervershoof, verwacht dat de werkzaamheden in maart 2019 zijn afgerond.