SCHAGEN - De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Schagen laat zien: de VVD behoudt haar zetels. Vooraangekondigde berichten over de groei van de lokale partijen bleken juist te zijn, maar het draagvlak voor de Schager VVD werd daardoor niet aangetast. De grootste verschuivingen vinden plaats tussen het CDA, dat zetels inlevert, de Seniorenpartij en Jess Lokaal, die zetels erbij krijgen.

Lijsttrekker Angelique van Wijk: “We zijn enorm blij met het vertrouwen dat onze kiezers opnieuw aan ons hebben gegeven. Een woord van dank aan hen is hier dan ook beslist op zijn plaats. Onze achterban is een stabiele groep, mensen herkennen zich in onze partij. We gaan door op de huidige koers en werken aan beter!”

Na weken campagnevoeren laat de VVD vandaag alles even bezinken. Maandagochtend wordt de definitieve uitslag bekend. Daarna starten de eerste gesprekken voor de toekomstige coalitie.