SCHAGEN - "Dit is voor Noord-Holland Noord het belangrijkste besluit dat de Provincie de komende tijd gaat nemen", zegt wethouder Jelle Beemsterboer over de Omgevingsvisie die momenteel wordt voorbereid. De gemeente Schagen hikt bij woningbouwplannen nog wel eens aan tegen provinciale regels en hoopt dat er meer macht richting de gemeentes gaat.

Provinciale Staten wil in twee sessie zich door raadsleden laten bijpraten over wat zij belangrijk vinden voor hun gebied. Wat mag er allemaal in het buitengebied en wie gaat daar nu eigenlijk over? Gisteravond was de eerste sessie, Schagen kwam met een flinke delegatie: "Ik ben blij dat de politiek dit zelf oppakt. En je zag ook echt discussie ontstaan over woningbouw of de infrastructuur richting Den Helder.", vertelt Beemsterboer.

Zelf bepalen over woningbouw
De gemeente Schagen ziet onder meer problemen ontstaan bij woningbouwplannen bij Schagerbrug en bij Callantsoog. "Wij hebben een democratie met 46.000 inwoners. Die bepalen waar er woningen moeten komen. Ik vind het niet logisch dat de inwoners van Haarlem, Amsterdam en het Gooi zich er eigenlijk ook mee bemoeien of er bij Schagerbrug tien woningen gebouwd moeten kunnen worden, omdat de provinciale volksvertegenwoordigers het provinciaal belang vinden."

"Geef ons de vrijheid"
Het gaat om vertrouwen vindt Beemsterboer, het loslaten van verantwoordelijkheden. Het wil niet zeggen dat alle macht bij de gemeentes moeten komen te liggen, wat hem betreft: "De provincie gaat over het beschermen van het landschap, het beschermen van aardkundige monumenten en het voorkomen van concurrentie onder gemeentes. Dat is prima, dat moet ook gewoon zo blijven. Maar geef ons nu verder de vrijheid om zelf te beslissen over woningbouw bij bijvoorbeeld Warmenhuizen, Schagerbrug of Callantsoog."

Vanavond is er nog een sessie van Provinciale Staten. Uiteindelijk zal er in november een besluit vallen over de wensenlijst voor de toekomst. Daarna zullen de regels nog opgesteld moeten worden waarmee de plannen uitgevoerd kunnen worden. En dat komt niet slecht uit, zegt Beemsterboer: "De Provinciale Statenverkiezingen komen er aan. Het wordt echt belangrijk voor de politieke partijen dat ze opschrijven wat ze vinden van Noord-Holland Noord. Hoeveel vrijheid krijgen de gemeentes nog? Hoeveel macht eigent de provincie zich toe? Want daar gaat het eigenlijk over. Je kunt moeilijk zeggen wij gaan overal over. Dat is wat ze afgelopen jaren hebben gedaan en ik hoop dat ze dat de komende jaren niet meer doen?"