SCHAGEN - Het college van B&W heeft het voorstel om alle tien gemeentelijke begraafplaatsen als gedenkpark te beschouwen aangenomen. Op 15 december 2020 wordt dit voorgelegd aan de gemeenteraad. Wanneer de raad het ook eens is met het voorstel, wordt het onderhoud van de begraafplaatsen voortaan betaald uit de gemeentelijke begroting.


Burgemeester Marjan van Kampen: “Het aantal begrafenissen neemt sterk af en daardoor wordt het begraaftarief te hoog. Wij willen dit voor onze inwoners wel betaalbaar houden. Door de onderhoudskosten uit een ander potje te betalen, maken we het samen met alle vrijwilligers mogelijk om de begraafplaatsen de aandacht te geven die het verdiend. Ook in de toekomst.”

Daarnaast worden er nieuwe mogelijkheden gerealiseerd, als het plaatsen van gedenkbomen, begraven in de natuur en de aanleg van strooiveldjes.