SCHAGEN - Als gemeente steunen we op dit moment meer dan 30 sporttalenten uit onze dorpen en stad. Zij krijgen een toelage uit ons topsportfonds. Wethouder Joke Kruit kwam de sporters hiermee op 20 juni persoonlijk feliciteren. Met deze toelage willen we als gemeente topsport en talentontwikkeling stimuleren. Het topsportfonds is voor sporters en/of verenigingen die bij de (inter)nationale top willen blijven of komen. Het Topsportfonds is door ons ingesteld voor 4 jaar.

Wethouder Kruit vertelt waarom de gemeente in sporters wil investeren: “De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen die groot talent in zich heeft, de kans krijgt om dat talent optimaal te ontwikkelen. Topsport vergt veel investering, ook financieel. De financiële omstandigheden kunnen topsporters en verenigingen belemmeren in de ontwikkeling van een bijzonder sporttalent.” Naast de toelage krijgen de topsporters met het topsportfonds ook extra begeleiding van NOC* NSF. De maximale toelage is € 1000 voor individuele topsporters en € 2.500,- voor verenigingen. De besteding van het bedrag wordt in het intake-gesprek besproken en is redelijk ruim te besteden. Het moet in ieder geval wel ten bate zijn van de sportieve ontwikkeling.

Aanvragen
Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend tot het beschikbare budget is besteed. Als het Topsportfonds een jaar geen middelen meer bevat wordt de aanvraag verlegd naar het nieuwe jaar. Het fonds is in beheer van het Olympisch Netwerk Noord-Holland (ONNH). Het ONNH heeft directe lijnen met NOC*NSF en Team Sportservice Schagen. Ondersteuning aanvragen kan via de website van het Olympisch Netwerk.