SCHAGEN - Op vrijdag 25 januari ontvangt gemeente Schagen de sticker ‘dementievriendelijke gemeente’. Wethouder Sigge van der Veek geeft dan in het Schager gemeentehuis het estafettestokje door aan wethouder Mary van Gent van gemeente Hollands Kroon.

Dementievriendelijke gemeente
Tijdens de Wereld Alzheimer Dag in september heeft Schagen het estafettestokje voor een ‘dementievriendelijke gemeente’ van de gemeente Alkmaar overgenomen. In zo’n gemeente kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk mee blijven doen in de samenleving. Dat lukt omdat de gemeenschap hen een handje toesteekt wanneer zij het even niet meer weten. Op onze pagina Dementievriendelijk staan 2 korte films over dementievriendelijk zijn.

Ambassadeurs
In de eerste periode van 2019 heeft gemeente Schagen samen met meerdere organisaties diverse acties opgezet. In Schagen brengen de ambassadeurs het onderwerp onder de aandacht bij de ondernemers, verenigingen en dorpsraden. De ambassadeurs zijn de raadsleden Marcel Sanders, Puck de Nijs-Visser, Marga Mulder en Harry Piket. Zij werken samen met organisaties als Geriant, Alzheimer Nederland, Woonzorggroep Samen, WonenPlusWelzijn en Netwerk Dementie Noord-Holland Noord.

Gratis trainingen
De gemeente biedt onder meer een online training aan voor iedereen. Voor hen die een verdieping willen, is er een training op een centrale locatie. De verenigingen en dorpsraden van gemeente Schagen hebben al een brief/mail en uitnodiging ontvangen om een training te volgen. Alle organisaties en ondernemers die nog een stapje verder willen gaan, kunnen het certificaat ‘dementievriendelijke organisatie/winkel’ aanvragen. Hiervoor moet het merendeel van het personeel getraind zijn in het kennen en herkennen van mensen met dementie. Tevens moet de organisatie aangeven wat voor faciliteiten zij beschikbaar stelt voor deze groep. Dan gaat het om zaken als aparte winkeltijden, begeleiding bij de koop enzovoort. De trainingen kunnen online gevolgd worden via www.samendementievriendelijk.nl/noordhollandnoord.

Schagen gaat door
Na ontvangst van de sticker ‘dementievriendelijke gemeente’ stopt het niet, gemeente Schagen gaat door. Zo gaan de ambassadeurs de komende tijd de kernen van gemeente Schagen langs, om zoveel mogelijk inwoners en ondernemers/winkeliers dementievriendelijk te maken.