SCHAGEN - Omdat de viskramen aan de Nieuwstraat te veel geuroverlast geven, kunnen zij op deze plek niet meer bakken en frituren. De gemeente gaat samen met hen op zoek naar een betere plaats waar dit wel kan.


Afgelopen dinsdag 5 juli gaf de gemeente opdracht om te stoppen met vis bakken aan de eigenaar van de viskraam die op dinsdag en woensdag aan de Nieuwstraat staat. Dit kwam nogal plotseling over en leidde tot veel verontwaardiging. Ook omdat de tijdelijke locatie waar de viskraam staat, juist op aangeven van de gemeente is gekozen.

Eind vorig jaar kreeg de gemeente echter klachten binnen over de geuroverlast. Daarop schakelde de gemeente een gespecialiseerd bedrijf in om onderzoek te doen. Helaas was de uitslag dat er te veel geuroverlast was. Daarom moest de gemeente op 12 april 2022 een last onder dwangsom opleggen, om de overtreding te beëindigen. Behalve stoppen konden de ondernemers ook proberen de overlast te verminderen met een ontgeuringsinstallatie. Dat kozen zij, maar helaas bleek die niet voldoende. Daarom moest de gemeente handhaven.

Om te voorkomen dat de dwangsom moest worden betaald, waarschuwde de gemeente op dinsdag dat de viskraam per direct niet meer mocht bakken. De ondernemers mogen nog steeds hun standplaats innemen. Maar omdat niet aan de milieunorm voldaan wordt is bakken en frituren op deze plek niet mogelijk

De gemeente gaat met de ondernemers in gesprek om dit op te lossen. Begin volgende week gaan de burgemeester en wethouder Kruijer met de ondernemers om tafel om alternatieven te bespreken. “We moeten hier samen uit komen, we gaan samen naar een alternatief zoeken”, zegt burgemeester Marjan van Kampen.