SCHAGEN - De horeca heeft maanden stil gelegen. De verliezen bij ondernemers zijn erg groot en wanneer dit weer mogelijk is, willen zij graag weer veilig en gastvrij hun gasten ontvangen. Om hen tegemoet te komen, mogen de ondernemers in onze gemeente hun terrassen ook dit jaar weer tijdelijk uitbreiden. Zoals dat ook in de zomer van 2020 het geval was.


Burgemeester Marjan van Kampen licht toe: “In de zomerperiode van 2020 werden de uitgebreide terrassen de ‘lifeline’ voor horecaondernemers. De behoefte aan terrassen zal dan ook naar verwachting onverminderd hoog zijn. Op het moment dat de horeca weer open gaat, is het noodzakelijk om snel te kunnen schakelen en hier klaar voor te zijn. Horecaondernemers wordt daarom gevraagd nu alvast hun aanvraag voor tijdelijke terrasuitbreiding op te sturen. De aanvragen worden dan snel in behandeling genomen door een speciaal, hiervoor samengesteld team. Ondernemers hebben dan tijdig hun vergunning in huis en kunnen hier direct gebruik van maken zodra de situatie dit toelaat”.

Inleveren van plannen
Horecaondernemers hebben inmiddels van ons een mailing ontvangen. Hierin vragen wij ondernemers om hun plannen in te dienen. Op de pagina Terrassen vindt u de kaders waarbinnen een terrasuitbreiding mogelijk is. Ook kunt u op deze pagina het digitale aanvraagformulier invullen.