HOLLANDS KROON - De gemeente kan niet alles controleren. Daarom heeft de gemeenteraad prioriteiten gesteld. In 2017 is er onder andere actief gecontroleerd en gehandhaafd op drank en horeca en de huisvesting van arbeidsmigranten.

Controle op drank en horeca door mystery shopper

Voor drank en horeca is gecontroleerd of de horecagelegenheden over de juiste papieren beschikken en of er drank werd geschonken aan jongeren onder de 18 jaar. Om dit te controleren is er een mystery shopper ingezet. Een jong uitziende toezichthouder probeert alcohol te kopen om zo te controleren of er alcoholische dranken worden verstrekt aan personen die jonger dan 18 jaar zijn.

Niet alleen reguliere horecagelegenheden zijn bezocht, maar ook sportverenigingen en supermarkten. Daar waar men zich niet aan de regelgeving hield, is een waarschuwing verleend. In het laatste tertaal zijn er 36 horecagelegenheden en 8 evenementen bezocht en gecontroleerd. Daarvan hebben er 12 een aanschrijving gehad. Het merendeel van de aanschrijvingen had als reden dat door personeel niet werd gevraagd naar het identiteitsbewijs en op geen enkele manier de leeftijd werd vastgesteld van degene die alcohol wilde kopen. Een pluimbrief van de burgemeester is uitgereikt wanneer men zich wel hield aan de regelgeving op het gebied van de drank- en horeca.

Controle op huisvesting van arbeidsmigranten

Er is ook gecontroleerd op de huisvesting van arbeidsmigranten (ook wel seizoenarbeiders genoemd). Bij de controles worden nog met regelmaat situaties aangetroffen, waarbij de vergunningen niet op orde zijn. Bij onveilige situaties grijpen wij direct in. Een pand waarin arbeidsmigranten werden gehuisvest hebben wij dit begin 2018 direct moeten sluiten omdat de veiligheid van de gasten niet kon worden gegarandeerd.

Handhaven daar waar nodig

We leven in een snel veranderende samenleving van meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor inwoners. Elkaar meer aanspreken op gedrag hoort daarbij. Ook houdt het in dat we samen naar creatieve oplossingen te zoeken en niet van bovenaf opgelegd krijgen hoe gehandeld dient te worden. Soms helpt het aanspreken niet en is het nodig om handhavend op te treden. De handhavingsthema’s zijn daarbij leidend. Voor de thema’s verzorgingshuizen, evenementen met gemotoriseerde voertuigen of dieren, kinderdagverblijven en industrieterreinen waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen handhaven we actief. Bij thema’s die minder prioriteit hebben handhaven we alleen als er een verzoek om handhaving bij ons wordt ingediend.