NOORD-HOLLAND NOORD - Maandag 29 oktober tekenden 34 partijen uit Noord-Holland Noord het convenant ‘Voor een werkende arbeidsmarkt’. De overeenkomst geldt van 2019 tot en met 2025.

Alkmaarse wethouder en voorzitter RPAnhn Elly Konijn-Vermaas: “Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en regionale opgaven, zoals de energietransitie, woningbouw en een toenemende zorgvraag, maken een andere benadering van arbeidsmarktvraagstukken noodzakelijk. Ook de rol die overheid, onderwijs en bedrijfsleven hierin moeten pakken, is toe aan een nieuwe omschrijving.

In dit convenant hebben we opnieuw gekeken naar de bestaande afspraken over de regionale samenwerking tussen gemeenten, UWV, onderwijs, werkgevers- en werknemersorganisaties en aangescherpt waar nodig. De afspraken leggen we voor zeven jaar vast.”

De ambitie van de regionale partners is het realiseren van een krachtige arbeidsmarkt waarin iedereen die kan werken, werkt en daarmee een bijdrage levert aan een sterke regionale economie.

Door de aantrekkende economie is er in verschillende sectoren een grote krapte op de arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord. De vraag naar arbeidskrachten is groot en neemt toe. Aan de andere kant zijn er in deze regio 15.000 werkzoekenden, die moeite hebben om aan de slag te komen.

Konijn-Vermaas: “Om de economie draaiende te houden en de regionale opgaven succesvol op gang te brengen is het belangrijk dat vraag en aanbod elkaar beter en sneller vinden. Om ook op lange termijn de economie en arbeidsmarkt in de regio te versterken, moet er nu actie worden ondernomen.” De groeiende ontwikkelingen vergen dan ook een andere, meer integrale benadering van arbeidsmarkt-vraagstukken, zo stelt Konijn-Vermaas.

Het convenant Voor een werkende arbeidsmarkt is het startpunt voor het samenstellen van een regionale arbeidsmarktagenda, waarin beschreven wordt welke acties ondernomen worden – zowel voor de korte als voor de langere termijn - om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten. RPAnhn nodigt iedereen uit, die een bijdrage wil leveren aan een werkende arbeidsmarkt, om initiatieven aan te melden.