NIEUWE NIEDORP - Op vrijdagmiddag 7 december 2018 is de realisatieovereenkomst voor de aanbouw met permanente lokalen bij obs De Mient in Nieuwe Niedorp getekend. In deze overeenkomst staan afspraken tussen schoolbestuur en gemeente over de bekostiging, planning en voorwaarden waaronder de aanbouw gaat plaatsvinden. De leerlingenprognose van deze school voor de komende 15 jaar geeft aan dat de school hier volgens de onderwijshuisvestingsregels recht op heeft. De aanbouw wordt in 2019 na de zomervakantie gerealiseerd.

Ondertekening
De ondertekening werd gedaan door de voorzitter van het college van bestuur van de Stichting Surplus - José Vosbergen - en wethouder Samenleving van de gemeente Hollands Kroon - Mary van Gent, onder toezicht van de directeur van de school, Peter Smit en geholpen door Skriye, Yfke, Jayinn en Quinten, leerlingen van obs De Mient.