SCHAGEN - Voor sociale huisvesting voor spoedzoekers én reguliere woningzoekenden in onze gemeente zijn weer stappen gezet. Er zijn participatie-avonden gehouden met de dorpsraad en omwonenden in Oudesluis en omwonenden in Schagen. Volgend daarop zijn nu de procedures gestart om te komen tot een bouwvergunning.


Een fijn huis voor iedereen

Woningzoekenden met acute woningnood willen we een veilig thuis kunnen bieden. Daarom hebben de gemeente Schagen en Wooncompagnie twee plannen ontwikkeld. Het eerste plan is de nieuwbouw van complex ‘De Tramhalte’ met 44 appartementen aan de Piet Ottstraat in Schagen. Het tweede plan betreft 12 nieuwe sociale huurwoningen aan de Melchiorstraat in Oudesluis.

Participatie en mening geven

Voor beide nieuwbouwplannen spraken omwonenden mee bij participatiebijeenkomsten. Zij werden daarbij geïnformeerd over de plannen. Ook werden de omwonenden op de hoogte gesteld hoe stap voor stap het tijdspad van de vergunningsaanvraag verloopt. De omwonenden hoorden wat en op welk moment zij hiervan kunnen én mogen vinden.

De nood van een woning

Wethouder Jelle Beemsterboer: “Het vinden van een sociale huurwoning is al lastig en gaat helaas gepaard met lange wachttijden. Als je die tijd niet hebt, vanwege bijvoorbeeld een onveilige scheiding, wordt de situatie echt nijpend. Iedereen verdient een fijn en veilig huis, helemaal als je in een moeilijke situatie zit”.

Meer en andere woonmogelijkheden creëren

Stefan van Schaik, directeur-bestuurder Wooncompagnie: ‘In samenwerking met de gemeente Schagen zet Wooncompagnie zich sowieso maximaal in voor meer nieuwbouw, maar ook voor een meer divers woonaanbod. Zonder de gemiddelde woningzoekenden te vergeten, willen we ook graag meer oog hebben voor mensen die nu onvoldoende aan de bak komen op de woningmarkt, zoals nu in Schagen voor deze spoedzoekers’.

De definitie van spoed

Wie in aanmerking komt voor een spoedzoekerswoning, daar zijn voorwaarden voor nodig. Als gemeente zijn we nu bijna klaar met het opstellen van een duidelijk kader waarin de voorwaarden staan. Deze voorwaarden, met uitleg over de procedure van toekenning en toewijzing, publiceren we zo snel mogelijk op deze website. In een spoedzoekerswoning bieden we onderdak aan een ‘spoedzoeker’, dat is een woningzoekende die niet binnen de reguliere toewijzingssystematiek op korte termijn in aanmerking komt voor een woning.

Naast spoedzoekers zijn de sociale huurwoningen in Schagen tevens bestemd voor het huisvesten van woningenzoekenden van alle leeftijden. In Oudesluis zijn alle woningen bestemd voor reguliere woningzoekers van jong tot oud.

Snel en circulair bouwen

Zowel het complex ‘De Tramhalte’ in Schagen als de woningen in Oudesluis worden uitgevoerd in een conceptueel bouwsysteem en kunnen daardoor veel sneller gerealiseerd worden. In dit bouwsysteem wordt ook een bio based gevelafwerking toegepast van bamboe. Om het CO2-verbruik in de bouw te verlagen worden steeds meer recyclebare materialen toegepast. Tegen 2050 wil de overheid volledig circulair bouwen.