SCHAGEN - We hebben als gemeente Schagen een grote ambitie op het gebied van nieuw te bouwen woningen. Dit is ook nodig om een belangrijke bijdrage te leveren aan het grote tekort aan woningen in Schagen en in Nederland. Daarom hebben wij in de afgelopen jaren flink opgeschaald in capaciteit en middelen om te zorgen dat er 300 woningen per jaar kunnen starten met de bouw. Om dit aantal te halen, werken wij samen met grote en kleinere ontwikkelaars en initieert de gemeente zelf projecten.

In onze gemeente zijn er veel initiatiefnemers met plannen die op de grote vraag naar woningen willen inspelen en nieuwe woningen willen bouwen. Deze plannen zijn zeer welkom omdat de opgave om woningen te realiseren groot is en het voor ons als gemeente goed is om te weten waar ontwikkelingen kunnen worden opgestart.

Maar er is ook een probleem, waar we bij deze nieuwe plannen tegen aan lopen. De organisatie heeft te maken met een groot verloop van personeel en het moeizaam invullen van vacatures. Overigens is dit niet alleen iets wat in gemeenteland of Schagen speelt, maar in heel werkend Nederland. Hierdoor zijn we nu genoodzaakt om te prioriteren in nieuw op te pakken woningbouwinitiatieven. We moeten de op dit moment beperkte capaciteit die we hebben, zo goed mogelijk inzetten. Door te prioriteren bepalen we welke initiatieven het beste bijdragen aan onze ambitie en daarom als eerste aan de beurt zijn en waar als eerste mensen voor beschikbaar kunnen worden gesteld. Het college heeft daarom ingestemd met het prioriteringsvoorstel om ervoor te zorgen dat we de ambitie van 300 woningen per jaar kunnen blijven waarmaken. We werken zo spoedig mogelijk naar een situatie waarin we direct alle projecten kunnen oppakken. De initiatiefnemers worden door de gemeente hierover geïnformeerd.