SCHAGEN - Zaterdag 16 oktober gaven wethouder Hans Heddes en gedeputeerde Esther Rommel het startschot voor de tweede GroenSpoor plant-estafette in Noord-Holland. Samen met de deelnemers werden er struiken geplant en kruiden gezaaid. Dit past bij de ambitie van de gemeente Schagen om binnen 30 jaar 300.000 bomen en struiken te planten. Zo ontstaat er een groenere omgeving voor mens en dier.


Gemeente Schagen is de eerste van de 6 deelnemende gemeenten die met de GroenSpoor plant-estafette meedoet. Samen met inwoners, scholen en bedrijven wordt er gewerkt aan een beter klimaat en meer diversiteit in planten en dieren. Dit gebeurd bijvoorbeeld door het planten van struiken en het creëren van natuurvriendelijke oevers. De plant-estafette is georganiseerd door De Groene Reiger.

Schagen groeit door

Deelnemers hielpen zaterdag mee bij één van de locaties van ‘Schagen groeit door’. De ambitie vanuit de gemeente is om binnen 30 jaar 300.000 bomen en struiken te planten. Dit draagt bij aan een groenere gemeente voor mens en dier. Ook de historie speelt mee door planten terug te brengen in het landschap, zoals bij de oude trambaan in Schagen.

Wethouder Hans Heddes zegt, ''gemeente Schagen wil de komende jaren heel veel bomen, struiken en bloemen planten. Wij doen dit zodat we kunnen wonen en recreëren in een mooie omgeving die past bij het landschap. We willen de biodiversiteit in de gemeente weer laten groeien in plaats van dat het afneemt.''
Die ambitie spreekt gedeputeerde Esther Rommel aan: “Provincie Noord-Holland beschermt het waardevolle landschap rond Schagen in de provinciale Omgevingsverordening. Ik zet mij er voor in met een bijdrage uit het Investeringsbudget Landschapsversterking, zodat we als provincie ook bijdragen aan het versterken van dit landschap en het verbeteren van de toegankelijkheid ervan voor de bewoners en recreanten. Door inheemse bomen en struiken te planten maken we naast de mensen ook de dieren blij.”

Groene verbinding voor mens en dier

De GroenSpoor plant-estafette zorgt voor een diverse, groene verbinding binnen en tussen gemeentes. Deze groene sporen zijn niet alleen mooi om naar te kijken. Ze zorgen ook voor voedsel voor bijen, vlinders en vogels. Struiken die thuishoren in deze omgeving, zoals vlierstruiken, meidoorn, grauwe wilg en sleedoorn worden geplant. De struiken geven nectar en stuifmeel aan bijen, hommels, vlinders en andere insecten. Vogels kunnen nesten maken in de struiken en eten de bessen. Egels kunnen een schuilplek maken in de struiken. Ook zorgen de struiken voor meer wateropvang en minder hitte.

Handen uit de mouwen

Leerlingen van het Clusius College presenteerden handige tips om zelf ook aan de slag te gaan voor een groene omgeving. Bijvoorbeeld door zelf compost te maken. Of door het hergebruiken van materialen. Duurzamer kopen betekent ook minder belasting van het milieu. En daarmee help je mee aan de biodiversiteit. Na de presentatie was het tijd voor actie. Ongeveer 35 deelnemers stapten op de fiets naar de plantlocatie, de Lutjewallerweg in Schagen. Wethouder Hans Heddes en gedeputeerde Esther Rommel gaven het startsein met de eerste schop in de grond. Hiermee startte de GroenSpoor Plant-estafette 2021. Nadat er gezaaid was en de planten in de grond stonden werd het stokje doorgegeven aan de volgende gemeente die meedoet aan de plantestafette: gemeente Heerhugowaard. De estafette vindt de aankomende weken nog plaats in Heerhugowaard, Alkmaar, Heiloo, Castricum en Heemskerk. Je kunt je opgeven via: online aanmelden. Aan de plant-estafettes kunnen maximaal 30 tot 40 mensen deelnemen.