SCHAGEN - Aan de westkant van stad Schagen, aan het Westerpark, wil de Wooncompagnie 35 sociale huurappartementen realiseren. Het bestemmingsplan daarvoor is in de volgende fase terecht gekomen.

De plannen zijn vorig jaar door Wooncompagnie toegelicht op twee informatiebijeenkomsten, op 17 april en 7 november 2018. Waar nu nog grasveld is, komt het appartementengebouw. Zodanig dat er nog wel grasveld over blijft.

De parkeerplekken die bij het appartementencomplex gaan horen, worden deels onder de appartementen gerealiseerd en voor een deel in het toekomstige openbare gebied. Dat past in het gemeentelijk parkeerbeleid.

De gemeente werkt aan het bestemmingsplan dat voor dit gebouw nodig is. Het ontwerpbestemmingsplan voor het project Westerpark Schagen heeft 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn in die tijd enkele zienswijzen ontvangen op het ontwerpbestemmingsplan. Belangrijkste punten uit de zienswijzen waren: zorgen over het uitzicht, het parkeren en de verkeersveiligheid. Daarop is een nota beantwoording op deze zienswijzen gemaakt. De beantwoording heeft geen wijziging van het bestemmingsplan tot gevolg.

Het college heeft besloten om het bestemmingsplan ongewijzigd ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Hierbij ontvangt de gemeenteraad ook de beantwoording van de zienswijzen. De oordeelsvormende gemeenteraadsvergadering hierover is op 23 april en de besluitvormende vergadering op 14 mei 2019.