GROOTE KEETEN - Woensdag 7 juli reikte wethouder Heddes, namens de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen (KMRD), een zilveren penning en oorkonde uit aan strandtentmedewerker William Storch. Dit gebeurde in strandtent Klavertje Vier in Groote Keeten.


William Storch (51) heeft in de zomer van 2020 twee Duitse jongens gered uit een mui in zee. Dit gebeurde op 29 juli, ’s avonds om half acht, in de zee bij Groote Keeten. Het betrof de redding van drie jongens die in een mui stroom terecht kwamen. Storch aarzelde niet, waarschuwde de reddingsbrigade en dook de zee in. Twee van de jongens waren snel gered. De derde is door de reddingsbrigade aan de kop van de pier op tijd gevonden en ook gered. De drie jongens waren destijds 10, 12 en 14 jaar.

De held is gewend aan de zee en heeft al vaker mensen gered. Hij vindt het erg dat strandbezoekers vaak onbekend zijn met het verschijnsel muien. De sterke stroom van een mui brengt je in levensgevaar als je niet weet wat je moet doen. Een mui stroomt tussen zandbanken de zee in bij eb en naar het strand bij vloed. Een mui kan dertig meter breed zijn en tot 100 meter de zee instromen. Met een enorme snelheid van tien kilometer per uur. Daar kan geen mens tegenop. Wie er in zit en niet weet wat te doen, gaat zwemmen en daardoor gaat het vaak mis. Niet bewegen, niet zwemmen en je laten afdrijven: dat is de kunst. William Storch heeft een heldendaad verricht, met gevaar voor eigen leven.

De uitreiking vond nu plaats, omdat de coronamaatregelen versoepeld zijn. Mede omdat het nu zomer is en informatie over muien van groot belang. Voor wethouder Hans Heddes was de actie van deze held alle reden om hem in het zonnetje te zetten en een zilveren penning en oorkonde namens de KMRD uit te reiken.